1. <table id="wajw0"></table>
  2. <li id="wajw0"><option id="wajw0"></option></li>
   <td id="wajw0"></td>

   1. <p id="wajw0"><label id="wajw0"></label></p>
   2. <table id="wajw0"></table>

    lzx@zxjsb.com

    020-36969823

    Welcome to Guangzhou Zhuoxuanjin Machinert Equipment co.Ltd official website

    Search

    zuoxuanjin

    Guangzhou Zhuoxuanjin Machinert Equipment co.Ltd

    18933956581
    Customer service team:
    在線客服
    QQ:
    Service time:
    0:00 - 24:00

    ABOUT US

    Follow us

    SITE NAVIGATION

    CONTACT US

    Contact: Miss Li
    Fax: 020-36969822
    Tel: 020-36969823
    Mobile phone: 18933956581
    Mailbox: yingliokok@163.com

    ? 2018  Guangzhou Zhuoxuanjin Machinert Equipment co.Ltd  |  All rights reserved 粵ICP備14035600號

     

    SOLUTION

     

    Professionally provides dynamic balance detection, correction and dynamic balance cleaning equipment for all types of high speed rotating workpieces (from 500 to 10,000 rpm)

    SOLUTION

    >
    >
    >
    Ruǎn zhīchēng pínghéng jī hé yìng zhīchēng pínghéng jī yǒu nǎxiē qūbié

    Ruǎn zhīchēng pínghéng jī hé yìng zhīchēng pínghéng jī yǒu nǎxiē qūbié

    Page view
    [Abstract]:
    Wǒmen shǐyòng dòng pínghéng jī zhǔyào shi wèile cèliáng jiéguǒ duì zhuànzǐ de bùpínghéngliáng jìnxíng jiàozhèng, shǐ zhuànzǐ xuánzhuǎn shí chǎnshēng de zhèndòng huò zuòyòng yú zhóuchéng shàng de zhèndòng jiǎnshǎo dào yǔnxǔ de fànwéi nèi, yǐ dádào jiǎnshǎo zhèndòng, gǎishàn xìngnéng hé tígāo chǎnpǐn zhí liàng de mùdì, suǒyǐ wǒmen zài shǐyòng shí yīdìng yào qūfēn hǎo tāmen zhī jiān de bùtóng, cóng'ér hěn hǎo de shǐyòng.

    Pínghéng jī shì yòng yú cèdìng zhuànzǐ bùpínghéng de yíqì, pínghéng jī shǔyú yìng zhīchéng pínghéng jī, bǎi jià gāngdù hěn dà, yòng dòng pínghéng jī cèliáng jiéguǒ duì zhuànzǐ de bùpínghéngliáng jìnxíng jiàozhèng, shǐ zhuànzǐ xuánzhuǎn shí chǎnshēng de zhèndòng huò zuòyòng yú zhóuchéng shàng de zhèndòng jiǎnshǎo dào yǔnxǔ de fànwéi nèi, yǐ dádào jiǎnshǎo zhèndòng, gǎishàn xìngnéng hé tígāo chǎnpǐn zhí liàng de mùdì.

    Ruǎn zhīchēng pínghéng jī hé yìng zhīchēng pínghéng jī de qūbié yǒu yǐxià jǐ diǎn:

    1, Pínghéng zhuǎnsù

    ruǎn zhīchēng pínghéng jī de pínghéng zhuǎnsù gāo yú zhuànzǐ, yìng zhīchēng pínghéng jī de pínghéng zhuǎnsù dī yú zhuànzǐ.

    2, Zhīchéng bǎi jià

    ruǎn zhīchéng pínghéng jī de bǎi jià bǐjiào ruǎn, zài chuándòng zhóu qǐdòng hé tíng zhuǎn de guòchéng zhōng, ruǎn zhīchéng de bǎi jià huì yǒu fēicháng míngxiǎn de zhèndòng, yìng zhīchéng de bǎi jià zé méiyǒu zhè zhǒng xiànxiàng.

    3, Cèshì jīngdù

    ruǎn zhīchéng pínghéng jī kěyǐ huòdé gèng gāo de cèshì jīngdù, dànshì zhè zhǐshì zài jíqí jīngmì de cèshì zhōng cáinéng qūfēn chūlái. Duìyú chuándòng zhóu pínghéng jī lái shuō, yìng zhīchéng pínghéng jī suǒ néng dádào de jīngdù yě yuǎn yuǎn chāochūle shíjì xūyào.

    4, Zhīchēng gāngdù

    ruǎn zhīchēng pínghéng jī de zhīchēng gāngdù xiǎo, chuángǎnqì jiǎncè chū de xìnhào yǔ zhīchéng de zhèndòng wèiyí chéng zhèngbǐ. Yìng zhīchēng pínghéng jī de zhīchēng gāngdù dà, chuángǎnqì jiǎncè chū de xìnhào yǔ zhīchéng de zhèndòng lì chéng zhèngbǐ.

    Wǒmen shǐyòng dòng pínghéng jī zhǔyào shi wèile cèliáng jiéguǒ duì zhuànzǐ de bùpínghéngliáng jìnxíng jiàozhèng, shǐ zhuànzǐ xuánzhuǎn shí chǎnshēng de zhèndòng huò zuòyòng yú zhóuchéng shàng de zhèndòng jiǎnshǎo dào yǔnxǔ de fànwéi nèi, yǐ dádào jiǎnshǎo zhèndòng, gǎishàn xìngnéng hé tígāo chǎnpǐn zhí liàng de mùdì, suǒyǐ wǒmen zài shǐyòng shí yīdìng yào qūfēn hǎo tāmen zhī jiān de bùtóng, cóng'ér hěn hǎo de shǐyòng.

    Pínghéng jī de zhǔyào xìngnéng yòng zuìxiǎo kě dá shèngyú bùpíng héngliáng hé bùpíng héngliáng jiǎnshǎo lǜ liǎng xiàng zònghé zhǐbiāo biǎoshì: Píng héng jīngdù dānwèi g.Cm, shùzhí yuè xiǎo, jīngdù yuè gāo; xiāngtóng gōngjiàn cèliáng bù píng héngliáng de zhōuqí yěshì xìngnéng zhǐbiāo zhī yī, zhè zhíjiē yǐngxiǎngle shēngchǎn xiàolǜ, zài bǎozhèng jīngdù de qíngkuàng xià, píng héng zhōuqí yuè duǎn yuè hǎo.

    久久99久久99精品免视看动漫,久久中文字幕无码中文字幕有码,久天啪天天久久99久孕妇,久久国产精品日本波多野结衣